Termeni generali

Definiții:

Survey.ro sau „Site-ul” reprezintă Survey.ro, precum și toate subpagini, linkuri și textele incluse în acesta, conținut, cercetare, grafică, design, programare și servicii pe care le oferă.

„Conținut” înseamnă toate textele, grafica, studiile, proiectarea, documentele și serviciile utilizate pe site.

„Text” înseamnă întregul conținut al Survey.ro publicat sub formă de text, incluzând, dar fără a se limita la, sondaje publicate, informații de contact, știri, articole.

„Document” înseamnă orice material publicat pe site, indiferent dacă este vorba de un sondaj, sondaj sau altele.

„Utilizator” înseamnă toate persoanele fizice sau juridice care au acces la Survey.ro, indiferent de motiv.

„Sondaj” înseamnă toate sondajele create și / sau distribuite prin sistemul Survey.ro și / sau cele care sunt date ca șabloane sau exemple.

„Respondent” înseamnă toate persoanele fizice sau juridice care primesc și completează un sondaj distribuit prin Survey.ro

Reguli generale

„Condițiile de utilizare” stabilesc acordul reciproc între dvs. și Survey.ro și vor fi guvernate de legile și reglementările bulgare.

Acești termeni de utilizare reglementează regulile de utilizare a serviciilor furnizate de Survey.ro, precum și drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți în legătură cu utilizarea serviciilor Survey.ro. Prin utilizarea Survey.ro, utilizatorul se angajează să respecte toate regulile și condițiile enumerate în acești termeni de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare. Acestea conțin condițiile de acces și utilizare a Survey.ro. Aceste condiții intră în vigoare la 1 iunie 2021.

Aceste condiții, împreună cu toate modificările, determină un acord obligatoriu între dvs. și Survey.ro. Sunteți de acord să utilizați Survey.ro în conformitate cu acestea, precum și cu toate cerințele suplimentare și viitoare. Dacă nu acceptați acești termeni sau dacă nu îndepliniți cerințele acestora, nu aveți voie să utilizați site-ul.

Utilizarea Survey.ro va fi considerată ca o expresie a acordului cu condițiile specificate. Survey.ro are dreptul, în orice moment, fără notificare prealabilă, să schimbe sau să înceteze oricare dintre condițiile și / sau serviciile sistemului Survey.ro prin actualizarea acestui text. Este responsabilitatea utilizatorului să revizuiască termenii actuali ai modificării.

Utilizatorul folosește site-ul pe propriul risc. Survey.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării site-ului. Fiecare utilizator este, de asemenea, responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor și parolei sale.

Survey.ro nu garantează și nu este responsabil pentru accesibilitatea site-ului și a asistenței tehnice. Survey.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de probleme tehnice sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului.

Utilizatorul este de acord și se angajează să utilizeze site-ul în conformitate cu legea și în conformitate cu acești termeni. Utilizatorul nu are dreptul de a publica sau distribui prin Survey.ro studii și / sau materiale care încalcă sau contrazic în vreun fel drepturile terților și / sau legile aplicabile, precum și cele fără acordul prealabil al Survey. Bg, conțin publicitatea altor produse și / sau servicii.

Survey.ro are dreptul, dar nu și obligația, de a controla conținutul site-ului pentru a monitoriza respectarea acestor termeni de utilizare, precum și a tuturor celorlalte reguli interne, norme legale și cerințe oficiale ale statului. Survey.ro își rezervă dreptul de a rezilia și restricționa accesul la site la discreția sa și în orice moment și motiv.

Fiecare utilizator este liber să înceteze utilizarea și serviciile Survey.ro oricând dorește. Survey.ro are dreptul de a rezilia drepturile și accesul utilizatorilor fără știrea și consimțământul acestora în cazul încălcării legislației în vigoare în țară.

Utilizatorul se angajează să nu solicite răspunderea de la Survey.ro, respectiv proprietarii, managerii, angajații și agenții săi pentru daunele suferite ca urmare a utilizării serviciilor site-ului de către utilizator sau o terță parte cu datele sale de acces.

Accesul oricăror utilizatori neautorizați la serverele deținute sau închiriate de Survey.ro este absolut interzis. În cazul în care cineva încearcă și obține acces la aceste servere fără a avea dreptul să facă acest lucru, atunci această acțiune va fi considerată o infracțiune și va fi pedepsită conform prevederilor legale ale legislației bulgare.

Utilizatorul declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni de utilizare se dovedește a fi invalidă, acest lucru nu va duce la invaliditatea altor clauze sau a unor părți din termenii de utilizare. Clauza nevalidă va fi înlocuită de normele obligatorii ale legii sau de practica stabilită. Prevederile legislației civile comerciale și subsidiare ale Republicii Bulgaria se vor aplica tuturor problemelor care nu sunt reglementate de acești Termeni de utilizare.

Reguli de utilizare a informațiilor

Toate informațiile conținute pe paginile Survey.ro, precum și numele site-ului sunt protejate de Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și aparțin doar Survey.ro și / sau partenerilor și clienților săi. Acest site, orice informații din site, inclusiv orice text, studiază. imaginile, informațiile pentru utilizatori, precum și orice alte părți ale acestora nu pot fi reproduse, publicate, imitate, copiate, vândute, revândute sau utilizate în scopuri comerciale fără consimțământul scris și expres al Survey.ro.

Furnizarea și utilizarea informațiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe și a altor legi și reglementări legate de secretele comerciale și proprietatea intelectuală, precum și protecția datelor cu caracter personal.

Survey.ro nu garantează și nu este responsabil pentru actualitatea, conținutul, fiabilitatea și corectitudinea oricărei informații publicate prin intermediul site-ului.

Survey.ro nu este responsabil pentru păstrarea, utilizarea sau protecția confidențialității informațiilor publicate și stocate de utilizatori pe site.

Prin acceptarea prezentelor condiții, utilizatorul se angajează să utilizeze Survey.ro în conformitate cu prezentele condiții și cu legislația bulgară actuală. Utilizatorul nu are dreptul de a publica sau distribui prin intermediul site-ului materiale care încalcă sau contravin în vreun fel drepturilor terților și / sau reglementărilor actuale, precum și care, fără acordul prealabil scris al Survey.ro, conțin publicitate de alte produse și / sau servicii.

Survey.ro își rezervă dreptul de a elimina și șterge de pe site orice materiale care nu îndeplinesc condițiile de utilizare, la discreția sa și fără notificare prealabilă.

Survey.ro are dreptul să înceteze furnizarea serviciului în cazul în care există suspiciunea încălcării acestor Condiții de utilizare.

Survey.ro este de acord să nu furnizeze informații unor terțe părți, cu excepția cazului în care aceste informații sunt furnizate autorităților competente, în cazul încălcărilor grave ale acestor condiții de utilizare sau impuse de lege sau când există consimțământul explicit al utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a modifica sau corecta informațiile sale personale în orice moment.

Înregistrare

Utilizatorul are dreptul la o singură înregistrare în Survey.ro

La înregistrare, Survey.ro necesită informații precum nume, e-mail etc. Datele trimise sunt utilizate numai în scopurile serviciilor furnizate de Survey.ro. Utilizarea greșită a datelor dvs. personale este strict interzisă în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

În legătură cu înregistrarea în Survey.ro sunteți de acord: 1) să furnizați informații adevărate, exacte, actualizate și complete despre dvs., conform formularului de înregistrare. 2) să mențină și să actualizeze în timp util datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte, actualizate și complete. Dacă furnizați informații care nu sunt adevărate, exacte, actualizate sau complete, Survey.ro își rezervă dreptul de a rezilia înregistrarea dvs. și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a serviciilor sale.

În cazul în care utilizatorul înregistrează un cont corporativ sau academic, numele companiei / organizației este ales de persoana care dorește să utilizeze serviciile Survey.ro. Survey.ro nu este responsabil pentru alegerea și disponibilitatea acestui nume, indiferent dacă afectează drepturile terților și în special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial (companie), dreptul la un marca comercială sau alte drepturi la proprietatea intelectuală.

Utilizatorul este obligat să furnizeze un e-mail valid la înregistrarea sau gestionarea contului său pe site. Survey.ro nu poate garanta primirea acestei parole într-o anumită perioadă, deoarece depinde și de caracteristicile tehnice ale e-mailului utilizatorului.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru protecția parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte folosind numele său de utilizator și parola. Utilizatorul este obligat să ia toate grijile și să ia toate măsurile necesare care sunt în mod rezonabil necesare pentru a păstra confidențialitatea parolei sale. Utilizatorul este obligat să notifice imediat Survey.ro cu privire la orice caz de acces neautorizat utilizând numele său de utilizator și parola, precum și ori de câte ori există pericolul unei astfel de utilizări.

Condiții de utilizare pentru efectuarea sondajelor prin Survey.ro

Survey.ro oferă posibilitatea de a crea și de a efectua cercetări. Prin crearea și efectuarea de sondaje, sunteți de acord că:

  1. Publicarea informațiilor personale este la cererea dvs.
  2. Sunteți responsabil pentru acuratețea datelor furnizate.
  3. Nu veți identifica o altă persoană.
  4. Nu veți posta informații sau materiale care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale sau alte forme de proprietate intelectuală.
  5. Sunteți conștient de faptul că studiul creat poate fi de până la pas cu pas, cu excepția cazurilor în care sondajul este protejat prin parolă și respondentul nu are parola.
  6. Survey.ro nu își asumă responsabilitatea pentru daune morale sau de altă natură cauzate de disponibilitatea informațiilor transmise sau de desfășurarea sondajului
  7. Survey.ro își rezervă dreptul de a elimina toate studiile care nu respectă acești termeni de utilizare

Survey.ro nu își asumă responsabilitatea pentru controlul conținutului sondajelor. Survey.ro avertizează că există riscul publicării unor cercetări incorecte și nesigure.

Publicarea studiilor

Survey.ro are dreptul de a elimina sau de a solicita editarea de studii care, la propria sa discreție, nu respectă acești Termeni de utilizare.

Utilizatorul înregistrat care a ales planul „GRATUIT” are dreptul de a publica sondaje gratuite în cantitatea caracteristicilor actuale.

Plata serviciilor

Planurile plătite ale Survey.ro sunt marcate explicit. Utilizatorul poate vedea caracteristicile fiecărui plan plătit la https://Survey.ro/pricing. Survey.ro își rezervă dreptul de a modifica prețul și caracteristicile fiecărui plan plătit în orice moment și la discreția sa.

Utilizatorul este de acord să plătească prețul planului plătit.

Beneficii

În cazul încălcării acestor condiții generale, utilizatorul este obligat să compenseze Survey.ro pentru toate daunele și profiturile pierdute, precum și costurile și onorariile avocatului plătite ca urmare a cererilor, inclusiv amenzi, despăgubiri către terți în legătură cu utilizarea incorectă a fișierelor străine sau cu încălcarea legislației bulgare sau a legislației străine aplicabile, a acestor condiții generale, a bunelor maniere și a eticii internetului.